גילוי נאות וקוד אתי

גילוי נאות

הנתונים והמצגים בסקירות באתר אג’יו פרסונל אשר הובאו ממקורות שונים הוצגו ללא בדיקה נוספת תוך הנחה כי הם נכונים ומדויקים.

ניתוח הנתונים, ההנחות, המחשבות, המסקנות והרעיונות השונים בסקירה זו נעשו בצורה כללית אשר משקפת את דעתו של הכותב ושל חברת אג’יו בלבד.

המידע הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

כל העושה שימוש במידע המופיע בסקירות באתר או בכל מידע אחר באתר, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

יתכן ואנו מספקים או נספק שירותים בקשר למוצרים הפיננסיים סחירים או בלתי סחירים לגביהם אנו מספקים ייעוץ, לרבות שירותי בדיקת נאותות כלכלית לקרנות, בתמורה או ללא תמורה, וכן עשויה להיות לנו זיקה לגופים המנהלים באופן בו אנו מקבלים מהם החזרי דמי ניהול, דמי הפצה, או שכר טרחה (בכובענו כבעלי רישיון מנהל תיקים משווק). למניעת כל ספק, כלל השירותים האמורים והזיקות האמורות (ככל שיהיו) לא מהווים ולא יהוו שיקול פסול או אסור בקשר להמלצותינו להשקיע או לא להשקיע במוצרים פיננסיים או בגופים מנהלים (לרבות באמצעותם) כלשהם. ככל שאת/ה מעוניין/נת בבדיקת שמות המוצרים הפיננסיים או הגופים המנהלים שאנו מספקים להם או בקשר אליהם שירותים, או שיתכן ויש לנו זיקות אליהם – אנא פנה/י אלינו”.

רשימת חברות ניהול תיקים אליהם קיימת זיקה:

ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע”מ, אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע”מ, מגדל שוקי הון, אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בע”מ, אפסילון ניהול תיקי השקעות בע”מ, מיטב דש ניהול תיקים בע”מ

 

קוד אתי – לשנת 2024

רקע

אג’יו משרתת את לקוחותיה בניהול החלטות פיננסיות, ניהול עושר משפחתי, ניהול סיכונים פיננסיים, עבודות כלכליות ויישום החלטות שנתקבלו. הלקוחות הם גם ישויות פרטיות וגם חברות. הקוד מתייחס לשני סוגי הלקוחות. ספקי החברה וצדדים שלישיים הם גופים פיננסיים בארץ ובחו”ל, בתי השקעות, בנקים, חדרי עסקאות בנקאיים וספקים אחרים.

מטרה

מטרת הקוד האתי היא להסדיר את התרבות האירגונית של אג’יו ואת כללי ההתנהלות הנגזרים ממנה, מול כלל הגורמים הנ”ל עבורם, איתם ומולם אנו עובדים בשירות לקוחותינו.

עיקרי הנוהל

 1. שמירה על אמון הלקוח. הנכס העיקרי של החברה הוא אמון הלקוחות. אנו מחוייבים לשמור על נכס זה, על ידי:
  • א. מילוי הוראות והנחיות הלקוח, באופן מלא, בנאמנות ובנחישות.
  • ב. דיווח ועידכונים כפי הצורך.
  • ג. מתן ההמלצה ויישומה בצורה הטובה ביותר עבור הלקוח.
 2. הלקוח בראש סדר העדיפויות. בעת ביצוע השירות ומתן הייעוץ, טובת הלקוח והאינטרסים שלו יעמדו בראש סדר העדיפויות של העובד. במקום בו יש ספק לגבי סדר העדיפויות, תתקיים התייעצות עם הגורם הממונה.
 3. שמירה על כל החוקים והתקנות. פעילות וייעוץ ללקוחות יבוצעו תוך שמירה והקפדה על חוקי המדינה, ובמיוחד על החוקים והתקנות הבאים:
  • א. חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 .
  • ב. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ”ה-1995 .
  • ג. חוק איסור הלבנת הון*, התש”ס-2000 .
 4. שמירה על סודיות המידע. העובד ישמור על המידע הנוגע ללקוחות החברה וישתף אותו עם הגורמים המוסמכים בלבד. המידע לא יעבור כחלק מרכילות או עקב צורך שאינו ענייני.
 5. שימוש במידע. החברה הינה בעלת רישיון לניהול תיקים וחלק מהעובדים הינם בעלי רישיון וחלק מהמידע הקיים בחברה עלול להיחשב כמידע פנים על פי הגדרתו בחוק. כל מידע הנוגע לחברות – בין אם הוא עלול להיחשב כ’מידע פנים’ ובין אם לאו – לא ישמש בשום מקרה לצורך החלטת השקעה אישית או המלצה לאחר לצורך עשיית רווח. גם העובדים שאינם בעלי רישיון יקפידו על נהלים אלה ועל הוראות החוק בנוגע לענייניהם האישיים.
 6. שמירה על נהלי החברה. במקום בו יש נוהל ברור וידוע לעובד, על העובד לפעול על פיו.
 7. שמירה על דרך ארץ ונימוס. יש להקפיד על כבוד הדדי, כללי נימוס והתנהגות נאותה באינטראקציה אישית ובין באינטראקציה טלפונית, כלפי:
  • א. לקוחות החברה
  • ב. עמיתים לעבודה
  • ג. ספקים וגורמי חוץ שונים
 8. שמירה על קוד לבוש – יש להקפיד על לבוש ייצוגי ונאות, לפי המקובל בחברה.
 9. שמירה על סביבת העבודה. יש לשמור על סביבת עבודה מכבדת, נעימה ובטוחה, על סדר וניקיון בסביבת העבודה האישית ובמרחב הציבורי.
 10. מניעת הטרדה מינית. החברה ועובדיה ישמרו על סביבת עבודה נקייה מהטרדה מינית.
 11. ניהול תכתובות – התכתובת במייל ובמכתבים היא חלק מחזות החברה. יש להקפיד על כללי הנימוס גם בתכתובות וכמובן על שפה מכובדת וניסוח “נכון”.
 12. איסור קבלת מתנות – על מנת לצמצם ככל הניתן הטיות אנושיות בקבלת ההחלטות בנושא זה, יש לכוון את החברה ועובדיה בהתנהגות אחידה ונאותה בתחום המתנות, לפיכך:
  • א. אג’יו ועובדיה לא יקבלו מתנות ומשלוחים אישיים שונים מבתי השקעות.
  • ב. לא תהיה קבלה אישית של מתנות לחגים או לרגל אירועים שונים.
  • ג. עובד אג’יו לא יילך למפגשים אישיים המגולמת בהם טובת הנאה אישית (אלא אם מדובר באירוע פרטי, במסגרת יחסי חברות בין עובד/ת החברה ועובד/ת היצרן).
  • ד. סייג, מותר להשתתף במפגשים מקצועיים אצל היצרנים וכן במפגשים מקצועיים רבי משתתפים המאורגנים ע”י היצרנים (כגון כנסים) ולקבל העברה לתרומה (ולא מימון) של היצרן לצד ג’ הזקוק לתרומה.

החריגה מהנחיות אלה אפשרית אך ורק באישור מראש של המנכ”ל ו/או ממונה על האכיפה הפנימית.

במסגרת ההחתימה על הקוד האתי, אני מאשר שקראתי את הנהל איסור שימוש במידע פנים ונהל אבטחת מידע ומחשוב.